Heti műsor

Jelenünk

Általános Nyereményjáték Szabályzat

A játékszabályzat a Telekom Kft. (székhely: 6725 Szeged, Kisfaludy utca 18. ADÓSZÁM: 12834145-2-06:; a továbbiakban: RÁDIÓ ) által meghirdetett valamennyi nyereményjátékra érvényes.

A RÁDIÓ által szervezett Nyereményjátékok nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

A RÁDIÓ által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A játékokban nem vehetnek részt:

 • a RÁDIÓ alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
 • illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
 • 18 éven aluli személyek
 • A RÁDIÓ általános nyereményjáték Szabályzatban foglaltak megsértése után kizárásra került addigi játékosok

 

 1. Minden jelentkező köteles a nevét, és az email címét a megfejtéssel együtt feltüntetni. SMS játék esetén nem feltétel, viszont az értesítés a nyereményről arra számra kíséreljük meg a játékokt követő 24 órán belül, amelyik számról érkezett az SMS.
 2. A sorsolással kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs. A nyertes pályázók elektronikus levél vagy telefonhívás formájában kapnak értesítést, a játékokt követő 24 órán belül
 3. A nyeremény készpénzre nem váltható és névreszóló nyeremény esetén nem átruházható.
 4. A Rádió nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármely díjjal kapcsolatos – kivéve a törvény által nem kizárható felelősségeket.
 5. Egy játékos 30 nap alatt egyszer nyerhet. A 30 napos időszak a nyertes játékban való részvétel napjától számítva indul.
 6. Játékos adatszolgáltatása önkéntes, a játékos nevét, mail címét nem tároljuk, viszont telefonszáma, és a játéra küldött válasza megőrzésre kerül az esetleges vitás kérdések eldöntése érdekében. Vitás krdések a játékkal kapcsolatban lehetnek a sorsolással kapcsolatosan lásd fent. A játéra küldött SMS üzeneteket 365 napig tároljuk, az harmadik fél részére nem adjuk ki, és 365 nap után _ a játékot követően – megsemmisítjük.
 7. Amennyiben a nyeremények átadásáról készül kép-, hang-, és filmfelvétel, akkor az akár teljes egészét, akár részleteit a Rádió reklám céljából térítésmentesen felhasználhatja idő és térbeli korlátozás nélkül. Az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
 8. A játékokra nevezhet minden 18. életévét betöltött személy.
 9. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli- , valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló  tényező,  mint  például  (de  nem  kizárólagosan)  kapcsolati  hiba,  a  szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 10. A nyereményjáték lezárását követően a nyertes kiértesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles átvenni nyereményét, kivéve, ha a 10 munkanap alatt jelzi az átvétel pontos időpontját. Amennyiben a nyertes a 10 munkanapot követően venné át nyereményét – s erről nem tájékoztatta a Szervezőt – úgy a Szervezőnek joga van nyeremény átadását megtagadni. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.
 11. A nyereményt a Nyertes a játékfelhívásban leírt módon, helyszínen és időpontban tudja átvenni. A nyereményeket vagy a nyertes által megadott email címre küldjük el, vagy személyesen vehető át (6720 Szeged, Kisfaludy utca 18.) A nyeremények kiküldését a RÁDIÓ nem vállalja.

 

Általános rendelkezések:

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Telekom Kft. székhelyén (6725 Szeged, Kisfaludy utca 18. ).

Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

A Játékos tudomásul veszi, hogy RÁDIÓ a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A RÁDIÓ fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RÁDIÓ kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A RÁDIÓ jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RÁDIÓ fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A RÁDIÓ a jelen szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

2018.01.01.

Online

Internetezés közben az állandó monitornézés mellett a rádióhallgatás egy hasznos tevékenység! Csapatunk különleges hirdetési lehetőségeket kínál a szokásos rádiós és az internetes banner – hirdetések mellett. Az igények felmérése után egyénre szabott ajánlatot készítünk, amellyel a rádiós és/vagy internetes megjelenéseit teljessé tehetik.

A www.radio88.hu-n jelennek meg azok az események programok, amelyek  a Rádió 88 saját vagy támogatott rendezvényei. Az legfrissebb szegedi, belföldi hírek mellett a sportélet történéseit is olvashatjuk az oldalon, bővebben, mint ahogyan a Rádió 88-ban az műsoridő behatárolása miatt hallhatjuk. A színes bulvárhírek és a zenei élet eseményeinek beszámolóját is megtalálják a felhasználók. Az éppen adásban lévő műsorról is megtekinthetőek a webkamera képei, és online is hallgatható a rádió. Az adás közben a műsorvezetőknek is lehet üzenni, az oldal interaktivitásának köszönhetően. A radio88.hu-n a programajánlók mellett a programokon készült fényképeknek, és alkalmanként videós beszámolónak köszönhetően felidézhető újra a fergeteges hangulat. Az interaktív menüben pedig szorosan kapcsolódhatnak az aktív rádióhallgatók hozzánk, és szorosabban az életünk részeivé válhatnak. Az oldalon megtalálható a rádió éppen aktuális játékainak szabályzata, játékleírása. Akik jobban érdeklődnek a Rádió 88 iránt, azok részére külön menüpontot hoztunk létre. Akik üzleti kapcsolatot szeretnének velünk kialakítani, azok is megtalálják a nekik szóló információkat.

Kereskedelmi lehetőségek

 • Direkt hirdetések
 • Egyedi tartalmak
 • Játék lehetőségek

A Rádió 88 szolgáltatásainak értékesítése ( rádió, Internet, egyéb szolgáltatások ) , saját értékesítői csapatunk feladata. 
A Rádió 88 online felülete több méretű banner-megjelenési lehetőségeket biztosít, de a szöveges (PR cikk) megoldásokra is nyitott. A rádióban elhangzó reklámok, kiegészítve az online felülettel, egy komplett kampánnyá formálható.

A különböző szponzorációs megoldások a rádió mellett az online felületre is átültethetőek. Egyedi módszereinkről érdeklődjön e-mailben, vagy kérdezze reklámreferensét, hogy testre szabott ajánlatot készíthessünk az igényei figyelembevételével.

Promóciós lehetőségek

Szeged – igény esetén, Csongrád megyében máshol is – területén a Rádió 88 promóciós lehetőségeket is kínál partnerei részére.  Ezek lehetnek társadalmi szerepvállalással összeköthető segítségnyújtások, nyereményjátékok, egy termék/szolgáltatás bevezetése vagy üzlet népszerűsítése. A lényeg az ismertség növelését elősegítő jelleg.

Néhány ötlet:

– Élő közvetítés az üzletből

Játék

Egy adott napra időzített kampány indítását, egy termék/szolgáltatás bevezetését nagyban elősegíti ez a  megoldás. A Rádió 88 valamennyi tagja örömmel nyújt segítséget, hogy a hatékonyságát növelhetjük egyedi tartalommal, ötletekkel.

Ezek azok a megoldások, amelyek a hallgatókkal való közös játékot jelentik és élőadásban is megjelennek.

Néhány ötlet:

– Telefonos játékok
– SMS alapú játékok
– Online játékok

Szponzoráció

Ezzel a megoldással a márka vagy termék elfogadásának elősegítését, erősítését érhetik el partnereink. Ezek olyan elemek, amelyek adásban hangzanak el, de az internetes oldal, adáshoz kapcsolódó részével is összeköthető. Teljes műsorból vagy műsor elemből, rovatból is állhat.

A felületek támogathatóak, akár csak egyszerű támogatói elhangzással, akár összekötve egy konkrétabb üzenettel, néhány másodperces spot formájában.

Néhány ötlet:

– Műsortámogatás
– Műsorelem támogatás
– Rovattámogatás
– Dal szponzoráció

Rendezvények

A Rádió 88 rendezvényein a partnerei számára olyan megjelenéseket biztosít, amelyek a márkakommunikációt erősíthetik, és a cég ügyfeleinek lojalitását nagymértékben befolyásolják. Az elképzelések ismeretében teljes körű szolgáltatást kínálunk a programtervtől a színpadi és műsorbeli megjelenésig. A saját rendezvényeinken az elsőszámú szempont a Rádió 88 brand erősítése, a műsorvezetők, dj-k megismertetése, és a hallgatók bevonása, aktivizálása. A rendezvényeken a Rádió 88 saját kommunikációs eszközei mellett a partnereink számára is különleges megjelenéseket kínálunk. A marketingeszközök elhelyezésén túl egyedi programok, aktivitást elősegítő sarkok, sátrak kialakítása is lehetséges.

Néhány ötlet:

– Tmax rendezvények

Riport

Az úgynevezett PR vagy reklámriportokat az ügyfeleink kérései szerint, saját gyártásban készítjük el, és a megrendelés szerint közöljük. Ezek lehetnek tematikus riportok, önálló elemek, vagy egy kampány szerves részei is. A riport alatt részletesebben lehet ismertetni egy-egy terméket/szolgáltatást esetleg a vállalkozás több tevékenységi körét is ismertetni lehet. A riportok hossza maximum egy perc lehet.

Tematikus riportötleteinkről érdeklődjön reklámreferensétől, vagy írjon e-mailt.

Néhány ötlet:

– Balesetmentes közlekedésért
– Egészségünk érdekében
– Pénztárcakímélő
– Programajánló 
– Egyéb tematikus rovatok
– PR vagy reklámriport

 

LOGÓK

Letöltés JPG formátumban!

Letöltés GIF formátumban!

Letöltés PNG formátumban!

Letöltés TIF formátumban!

Letöltés AI formátumban!

Letöltés EPS formátumban!